SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamy

Výberové konanie - učiteľka MŠ

 

Oznámenie o uložení zásielky - Kováčová Ida

 

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - Oznámenie o strategickom dokumente

 

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030
– Oznámenie o strategickom dokumente

 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - správa o hodnotení.

 

Oznámenie o vstupovaní na pozemky + mapa

 

Obchodná verejná súťaž č.2/2023. Súťažné podmienky. Prílohy.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.02.2023.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 14.02.2023.

 

Voľby poslancov do OZ

 

Verejná vyhláška - Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného

 

Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras

 

Oznámenie o uložení zásielky - Kovács Štefan

 

Verejná vyhláška - Schválenie RÚSES okresu Rožňava

 

Oznámenie - Rozhodnutie Schválenie RÚSES okresu Rožňava

 

Nariadenie o začatí pozemkových úprav - informácie

 

Nariadenie o začatí pozemkových úprav

 

Mapa návrhu pozemkových úprav

 

Prerušenie dodávky elektriny 18.07.2022.

 

VV - Stavebné povolenie Szűcsová

 

VZN 2/2022 o držaní psov - návrh

 

Návrh rozpočtu 2022

 

VV o začatí stavebného konania

 

Úroveň vytriedenia TKO 2021

 

Verejná vyhláška - VSD-Oznámenie o vstupe

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.12.2021.

 

Verejná vyhláška 2 - Szűcsová

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.11.2021.

 

Verejná vyhláška - Szűcsová

 

Výzva na predloženie ponuky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.7. 2021.

 

Voľba hlavného kontrolóra.

 

Ponuka voľného pracovného miesta - MŠ.

 

Informácia pre verejnosť - Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre. Oznámenie k informácii.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.6.2021.

 

Verejná vyhláška - Optika Telekom

 

Verejná vyhláška - Predľženie platnosti stavebného povolenia

 

Verejná vyhláška - Výrub a okliesnenie stromov

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby FTTC Hrhov-1139KO

 

Verejná vyhláška - Vodozádržné opatrenia ...

 

Verejná vyhláška - Líniová stavba ...

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby...

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

 

Uznesenie č.1 zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Rožňava

 

Verejná vyhláška - Obnova základnej školy Hrhov - Stavebné povolenie

 

Obecný úrad - Home Office

 

Verejná vyhláška - Obnova základnej školy Hrhov

 

Výstavba chodníka a rekonštrukcia vrstiev vozovky meistnych komunikácií v obci Hrhov

 

Termín podania priznania dane z nehnuteľností.

 

Oznámenie o uložení zásielky - Kovács Štefan

 

Výzva na zimnú údržbu ciest 2020-2021 + mapa

 

Výzva na prekladanie ponúk - Oáza pri vodopáde. Prílohy

 

Dôležitý oznam

 

Verejná vyhláška - Nízkouhlíková stratégia...

 

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 

Verejná vyhláška - Zaradenie lokality SKUEV3341 Dolný vrch do národného zoznamu európskeho významu. Príloha1. Príloha2. Príloha3.

 

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

 

Verejná vyhláška - Kolaudácia zberného dvora

 

Prerušenie dodávky elektriny 03.03.2020.

 

Prehlásenie obce

 

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kovács

 

Výzva na zimnú údržbu ciest 2019-2020.

 

Verejná vyhláška - Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov

 

Oznámenie o uložení zásielky - Ján Kelbel

 

Prerušenie dodávky elektriny 14.11.2019.

 

Registrácia chovu ošípaných.

 

Návrh finančného rozpočtu 2019-2021.

 

Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom - Výzva

 

Návrh Dodatku č.1 k  VZN 1 2016