SlovenskýSlovenskýEnglish
 •  
 •  
Prehrať celé video

ROZaNA

rozhlas

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  15. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  01. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  21. AUG 2024
  Streda
 • Sklo
  11. SEP 2024
  Streda
HRHOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Hrhov

Obec Hrhov sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, v oblasti Gemersko-turnianskeho krasu, súčasti Severozápadných karpát. Leží v doline Turnianskeho potoka zovretej planinami Dolného a Horného vrchu.Dolný aj Horný vrch sú tvorené tým istým druhom horniny - usadeninou vzniknutou v plytkých moriach, wettersteinským vápencom. Tento materiál tvorí aj všetky veľké planiny krasu.Pod vrstvami wettersteinského vápenca sa v menších pásoch objavujú niektoré horniny hlbokomorského pôvodu.V okolí Hrhova známy stavebný materiál, tzv. sladkovodný vápenec, alebo travertín, známy ako hrhovská tufa vznikol počas posledných 100 tisíc rokov. Najvýznamnejším vodným tokom v chotári Hrhova je Turniansky potok, hrhovčanmi nazývaný Derék, prameniaci pri Silickej Jablonici.