Obec Hrhov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznamy

Oznámenie o uložení zásielky - Kováčová Ida

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - Oznámenie o strategickom dokumente

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030
– Oznámenie o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - správa o hodnotení.

Oznámenie o vstupovaní na pozemky + mapa

Obchodná verejná súťaž č.2/2023. Súťažné podmienky. Prílohy.

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.02.2023.

Pozvánka na zasadnutie OZ 14.02.2023.

Voľby poslancov do OZ

Verejná vyhláška - Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného

Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras

Oznámenie o uložení zásielky - Kovács Štefan

Verejná vyhláška - Schválenie RÚSES okresu Rožňava

Oznámenie - Rozhodnutie Schválenie RÚSES okresu Rožňava

Nariadenie o začatí pozemkových úprav - informácie

Nariadenie o začatí pozemkových úprav

Mapa návrhu pozemkových úprav

Prerušenie dodávky elektriny 18.07.2022.

VV - Stavebné povolenie Szűcsová

VZN 2/2022 o držaní psov - návrh

Návrh rozpočtu 2022

VV o začatí stavebného konania

Úroveň vytriedenia TKO 2021

Verejná vyhláška - VSD-Oznámenie o vstupe

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.12.2021.

Verejná vyhláška 2 - Szűcsová

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.11.2021.

Verejná vyhláška - Szűcsová

Výzva na predloženie ponuky.

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.7. 2021.

Voľba hlavného kontrolóra.

Ponuka voľného pracovného miesta - MŠ.

Informácia pre verejnosť - Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre. Oznámenie k informácii.

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.6.2021.

Verejná vyhláška - Optika Telekom

Verejná vyhláška - Predľženie platnosti stavebného povolenia

Verejná vyhláška - Výrub a okliesnenie stromov

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby FTTC Hrhov-1139KO

Verejná vyhláška - Vodozádržné opatrenia ...

Verejná vyhláška - Líniová stavba ...

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby...

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Uznesenie č.1 zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Rožňava

Verejná vyhláška - Obnova základnej školy Hrhov - Stavebné povolenie

Obecný úrad - Home Office

Verejná vyhláška - Obnova základnej školy Hrhov

Výstavba chodníka a rekonštrukcia vrstiev vozovky meistnych komunikácií v obci Hrhov

Termín podania priznania dane z nehnuteľností.

Oznámenie o uložení zásielky - Kovács Štefan

Výzva na zimnú údržbu ciest 2020-2021 + mapa

Výzva na prekladanie ponúk - Oáza pri vodopáde. Prílohy

Dôležitý oznam

Verejná vyhláška - Nízkouhlíková stratégia...

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Verejná vyhláška - Zaradenie lokality SKUEV3341 Dolný vrch do národného zoznamu európskeho významu. Príloha1. Príloha2. Príloha3.

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Verejná vyhláška - Kolaudácia zberného dvora

Prerušenie dodávky elektriny 03.03.2020.

Prehlásenie obce

Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kovács

Výzva na zimnú údržbu ciest 2019-2020.

Verejná vyhláška - Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov

Oznámenie o uložení zásielky - Ján Kelbel

Prerušenie dodávky elektriny 14.11.2019.

Registrácia chovu ošípaných.

Návrh finančného rozpočtu 2019-2021.

Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom - Výzva

Návrh Dodatku č.1 k  VZN 1 2016

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Počítadlo návštev