Súčasnosť

Obec Hrhov sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, v oblasti Gemersko-turnianskeho krasu, súčasti Severozápadných karpát. Leží v doline Turnianskeho potoka zovretej planinami Dolného a Horného vrchu.Dolný aj Horný vrch sú tvorené tým istým druhom horniny - usadeninou vzniknutou v plytkých moriach, wettersteinským vápencom. Tento materiál tvorí aj všetky veľké planiny krasu.Pod vrstvami wettersteinského vápenca sa v menších pásoch objavujú niektoré horniny hlbokomorského pôvodu.V okolí Hrhova známy stavebný materiál, tzv. sladkovodný vápenec, alebo travertín, známy ako hrhovská tufa vznikol počas posledných 100 tisíc rokov. Najvýznamnejším vodným tokom v chotári Hrhova je Turniansky potok, hrhovčanmi nazývaný Derék, prameniaci pri Silickej Jablonici.

 
 
Foto: Jozef Peniaško подушка магазин

Kalendár:

Anketa:

Počasie na Slovensku: