Dokumenty

Zápisnice OZ 2017
pdf 9. zápisnica 27.12.2017
pdf 8. zápisnica 19.10.2017
pdf 7. zápisnica 05.10.2017
pdf 6. zápisnica 17.08.2017
pdf 5. zápisnica 15.06.2017
pdf 4. zápisnica 18.05.2017
pdf 3. zápisnica 04.05.2017
pdf 2. zápisnica 20.04.2017
pdf 1. zápisnica 20.03.2017
Zápisnice OZ 2016
pdf 10. zápisnica 14.12.2016
pdf 9. zápisnica 30.11.2016
pdf 8. zápisnica 21.10.2016
pdf 7. zápisnica 18.10.2016
pdf 6. zápisnica 14.09.2016
pdf Schválený rozpočet obce na rok 2016 s výhliadkami do roku 2019
docx Záverečný účet za rok 2015
pdf 5. zápisnica 29.6.2016
pdf 3. zápisnica 12.4.2016
pdf 2. zápisnica 29.2.2016
pdf Príloha č.1 k zápisnici z 29.02.2016
pdf Príloha č.2 k zápisnici z 29.02.2016
pdf 1. zápisnica 14.1.2016
Zápisnice OZ 2015
doc 14. Zápisnica 15.12.2015
pdf 13. Zápisnica 27.11.2015
pdf Zápisnica z 3. zasadnutia finančnej komisie
pdf 12. Zápisnica 29.10.2015
pdf 11. Zápisnica z 20.10.2015 - VK
pdf 10. zápisnica 29.09.2015
pdf 9. zápisnica 31.08.2015
pdf Zápisnica 28072015
pdf Zápisnica 28072015 - Voľba HK
pdf Zápisnica 29062015 - Voľba HK - 1. kolo
pdf 6. Zápisnica 29.06.2015
pdf 4. Zápisnica 23.04.2015
pdf Schválený rozpočet obce na rok 2015
pdf 3. Zápisnica 26.02.2015
pdf 2. Zápisnica 28.01.2015
pdf 1. Zápisnica 16.01.2015
Voľby do obecného zastupiteľstva 2014
pdf Kandidátna listina starosta
pdf Kandidátna listina poslanci
pdf Oznámenie o počte obyvateľov
pdf Oznámenie o počte poslancov OZ
doc Výsledky volieb OZ 2014
doc Választási eredmények 2014
pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Tlačivá
pdf Oznámenie - vznik, zmena, zánik poplatkovej povinnosti FO k poplatkom za KO
pdf Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
pdf Žiadosť o vrátenie poplatku za odpady
doc Dohoda spoluvlastníkov o podaní priznania
pdf Fyzické osoby - daňové priznanie spojené
pdf Právnícke osoby - daňové priznanie spojené
pdf Poučenie k DP
rtf Prehlásenie ŤZP
na stiahnutie
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025
pdf Program odpadového hospodárstva 2011-2015
pdf Postup voľby hlavného kontrolóra
pdf Výberové konanie - hlavný kontrolór obce - 2. kolo
pdf Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
doc Priznanie dane z nehnutelností
pdf Stále zverejňované informácie
pdf Používanie jazyka národnostnej menšiny
pdf Bezplatné právne porady
jpg Voľby prezidenta I. kolo
pdf Verejná vyhláška TS1
pdf Verejná vyhláška TS2
pdf Výberové konanie riaditeľ ZŠ
pdf Návrh VZN - zákaz prevádzkovania HH
pdf VK na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
pdf Zámer na priamy nájom poľnohospodárskych pozemkov obce
pdf Návrh VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejného poriadku
pdf Pozvánka 29102015
docx Výzva na predkladanie ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 2015-2016
jpg Zámer na priamy nájom majetku obce
pdf Pozvánka 27112015
pdf Pozvánka 15122015
doc Pozvánka 14012016
doc Pozvánka 29022016
pdf Pozvánka 14092016
pdf Výzva na predkladanie ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 2016-2017.
pdf Pozvánka 14122016
pdf Rýchlostná cesta R2 Včeláre-Šaca - Záverečné stanovisko
docx Daň z nehnuteľnosti 2017
docx Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
doc Pozvánka 20032017
pdf Pozvánka 20042017
docx Oznámenie o uložení zásielky – Ján Kelbel
pdf Výberové konanie - riaditeľ MŠ
pdf Pozvánka 04052017
doc Prerušenie dodávky elektrickej energie 31.5.2017
pdf Pozvánka 18052017
pdf Meghívó 20170518
pdf Pozvánka 15062017
pdf Opakované výberové konanie - riaditeľ MŠ
docx Zmena pracovnej doby - leto 2017
pdf Pozvánka 17082017
pdf Pozvánka 05102017
pdf Pozvánka 19102017
pdf Výzva na predkladanie ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 2017-2018.
pdf Správa k POH KSK 2016-2020
doc Pozvánka 16022018
pdf Výberové konanie - riaditeľ MŠ 2018

Kalendár:

Anketa:

Počasie na Slovensku: